Partners

Wenst u partner te worden van Mons en Lumières 2025 ? 

Om dit grootschalige evenement te ontwikkelen, wil Mons en Lumières zich omringen met partners die de waarden van het evenement delen:

 • Artistiek: lokale, nationale en internationale artiesten presenteren
 • Toerisme: het architecturale erfgoed, de geschiedenis en de folklore van de streek ontdekken 
 • Territoriaal: bijdragen aan de ontwikkeling van de regio
 • Eco-verantwoordelijk: verankerd in een streven naar duurzame ontwikkeling 
 • Participatief: burgers, verenigingen, enz. erbij betrekken 
 • Interactief en innovatief: interactie met het publiek, geavanceerde technologieën, enz. 

Meedoen aan het avontuur Mons en Lumières 2025 betekent garant staan voor :

 • Om te groeien en te schitteren met Mons en Lumières, dat zal profiteren van de reputatie en bekendheid van soortgelijke evenementen
 • Deelnemen aan een duurzaam initiatief
 • Het unieke karakter van uw merk tot uitdrukking brengen dankzij de verschillende activeringssites die gepland, gecreëerd en medegeconstrueerd zijn volgens uw behoeften om uw doelpubliek te ontmoeten en met hen in interactie te treden;
 • Profiteren van het bereik van het evenement in heel België, Noord-Frankrijk en Nederland in print en digitaal.
 • Wilt u deel uitmaken van dit fantastische avontuur? Wilt u dit evenement sponsoren en zorgen voor zichtbaarheid tijdens de festiviteiten?

Sponsors worden geselecteerd op basis van de volgende criteria:

 • Respect voor onze waarden 
 • Het meest aantrekkelijke aanbod

De stad behoudt zich het recht voor om het aantal sponsors en de categorie van deze sponsors te beperken, evenals het recht om geen beroep te doen op deze sponsoring na analyse van de aanvraag.