15

Balançoires Door La Clic

Balançoires, een leuke en interactieve ervaring, verandert het park Grande Pêcherie in een betoverende nachtelijke speeltuin. Het publiek wordt meester van geluid en licht terwijl het aan deze poëtische structuren schommelt. Balançoires is een uitnodiging om te spelen en samen te werken en creëert een visuele metafoor voor de kracht van licht door het publiek te verbinden met dit vergankelijke materiaal. Drie lichtbundels komen tevoorschijn uit het schommelen, herinneren aan de kindertijd en nodigen iedereen uit om de stad opnieuw te bekijken met veranderde ogen. Een visuele symfonie waarin beweging en licht elkaar ontmoeten en de onvermoede magie van de openbare ruimte ‘s nachts wordt onthuld.

Place de la Grande Pêcherie